Ungdomsskolemiljø Nord

UngdomsskoleMiljø Nord er et helhedsorienteret fritidstilbud med fokus på relationsbårne projekter, der tager afsæt i de unges behov, ønsker og idéer.

Adresse:
Nørrevangsskolen,
Glentevej 15, 8930
Randers NØ

Koordinator: Gitte Eriksen
Mobil: 20239105
E-mail: Gitte.Elkjaer.Eriksen@randers.dk

Åbningstider:
Mandag kl. 14.00- 22.00 
Onsdag kl. 1514.00- 22.00 
Udvalgte fredage

UngdomsskoleMiljø Nord henvender sig til alle unge fra 7. klasse og til og med alderen 18 år. Ungdomsskole Miljø Nord er et helhedsorienteret fritidstilbud, der skaber og udvikler initiativer, hvor unge udfordres og fastholdes i processer, der skal skabe relationer og integration mellem unge med fokus på de unges ejerskab af de aktiviteter, de er en del af.

UngdomsskoleMiljø Nord arbejder på at skabe et attraktivt miljø for udvikling af ungdomskulturer.