Om Fritidsmiljøer

Randers Ungdomsskole har i alt 11 fritidsmiljøer fordelt over hele Randers Kommune.

Fritidsmiljøerne i Randers Ungdomsskole er et helhedsorienteret, udviklende og attraktivt tilbud til alle unge i alderen 13-25 år.

Fritidsmiljøerne sikrer via deres tilbud og åbningstider, at alle 13-25-årige i Randers Kommune dagligt i tidsrummet kl. 13.00-21.00 tilbydes et kvalificeret fritidstilbud, der udfordrer og udvikler de unges personlige ressourcer, kvalifikationer, kompetencer og samtidig skaber relationer mellem forskellige ungdomskulturer.

Med udgangspunkt i de unges medbestemmelse og medindflydelse tilbyder fritidsmiljøerne en mangfoldighed af muligheder, hvor unge kan danne og nyde godt af et socialt, kulturelt og læringsfremmende netværk. Fritidsmiljøerne tilbyder attraktive tids-, situations- og netværksafstemte aktiviteter.

Fritidsmiljøerne arbejder tæt sammen med folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt de sociale og kulturelle aktører i Randers Kommune. Dette samarbejde skaber gode muligheder for relationsbårne aktiviteter med tydelige sammenhænge i de unges fritidsliv.

De unge møder i fritidsmiljøerne engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og giver dem den nødvendige feedback og vejledning i forhold til konkrete udfordringer og problemstillinger. I krydsfeltet mellem medarbejdernes forskellige kvalifikationer, kompetencer og personligheder opstår der en synergieffekt, som iscenesætter en ressourceafstemt og fleksibel samlet drift af klub- og ungemiljøer til gavn og glæde for alle unge i Randers Kommune. På den baggrund udgør fritidsmiljøerne en vigtig social referenceramme på de unges kultur og fritidsarena.