Kaosambassaden

Kaosambassaden er et ungdoms- og projekthus samt socialt samlingssted i Randers centrum for unge mellem 15 og 25 år. Kaosambassaden ligger i Stemannsgade i området ved Kulturhuset, Underværket og Jens Otto Krags plads.

Kaosambassaden er attraktivt samlingssted og væksthus for unge i midtbyen og en del af Randers Ungdomsskole

På Kaosambassaden igangsætter, understøtter og supplerer initiativer samt fremmer og forankrer ungdomskulturer. Her udvikles initiativer, hvor unge udfordres og fastholdes i processer, der skal skabe relationer og integration mellem unge med fokus på de unges ejerskab og ungdomskultur.

Kaosambassaden arbejder med en meget høj grad af ungeinvolvering, således at de unge kan udnytte og udvikle deres personlige ressourcer og kompetencer og styrke deres demokratiopfattelse. Herudover er Kaosambassaden et miljø, hvor de unge møder engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og kan skabe relationer og netværk og give den nødvendige feedback og vejledning - et sted hvor intet som udgangspunkt er umuligt og 'Ja-hatten' altid er på.

Grundlaget for udvikling i enhver kultur er kendetegnende ved forandring gennem traditioner. Ved at dyrke samarbejdet omkring nye og eksisterende tiltag for unge er Kaosambassaden med til at uddanne unge som ambassadører for Randers.

Ved at understøtte og supplere de unges engagement og virkelyst, tilbyde fantastiske rammer samt give tid og mulighed for at dyrke fællesskab og indgå i nye sociale sammenhænge er betingelserne til stede for en bæredygtig og synlig ungdomskultur i Randers. 

Kaosambassaden skal være kendt for et anderledes og dynamisk samarbejde med unge. Et samarbejde hvor vi ikke bare underholder unge, men forholder os til deres viden erfaring og idéer.

Kaosmænd

På Kaosambassaden beskæftiger vi os med, og kan du bl.a. lave/bruge:

Film og videoredigering - Kaosambassaden Musik og studie Grafik og billedredigering Kaosambassadens lokaler Nyhedsbreve Kontakt Kaosambassaden Kunst & Galleri Madklub på Kaosambassaden