Projekt RUN

Projekt RUN er et samarbejde mellem Poul Due Jensens Fond, UngNorddjurs og Randers Ungdomsskole.

RUN er for unge (16-23 år) som efter endt undervisningspligt, ikke er i gang med uddannelse eller er i beskæftigelse. Målet med projektet er at hjælpe de unge i gang med enten uddannelse eller beskæftigelse, og dermed undgå offentlig forsørgelse.

Projektet har fokus på at støtte og klæde de unge på ift. 5 indsatsområder: personligt, socialt, fagligt, erhverv og fritid. Randers Ungdomsskole tager i RUN bl.a. afsæt i tidligere og nuværende indsatser for at støtte de unge i indsatsområderne, såsom MILIFE, Heltidsundervisningen, praktikforløb, fritidsjob, m.m.

Projekt RUN tager de unge igennem 3 overordnede faser: relationsdannelse (op til 3 måneder), læring (op til 10 måneder) og efterværn (op til 12 måneder). I relationsdannelsen er der fokus på at skabe en god relation mellem ung og medarbejder, samt at sammensætte et forløb med afsæt i den unges egne ønsker og behov. Under læring klædes den unge på indenfor indsatsområderne for på den måde at blive klar til det næste skridt i sit liv. Efterværnet hjælper den unge i gang og støtter den unge i sin uddannelse eller beskæftigelse.

Projektet varetages af ungdomsskolens Center for Innovation og Kompetence.