Center for Innovation og Kompetence

Fokus i 2017 er operativt at kigge indad for at blive stærke udadtil.

Kontakt info

Her finder du medarbejdere i Center for Innovation og Kompetence

Beskrivelse

Ungdomsskolecenter for Innovation og Kompetence løfter innovationen og kompetenceudviklingen ved at fastholde og udvikle nye centrale produkter, projekter og processer gennem et aktivt, involverende og udfordrende projekt- og procesmiljø, hvor vi i et forpligtende fællesskab med andre afdelinger og stabsfunktioner i Randers Ungdomsskole ser muligheder sammen. Fokus i skoleåret 2017/2018 er organisatorisk at kigge indad for at blive stærke udadtil.

Tilgang og arbejdsmetode

Formålet med beskrivelsen af Center for Innovation og Kompetences (I&K) tilgang og arbejdsmetode er, at synliggøre og kvalitetssikre det arbejde som foretages i afdelingen. I&K ønsker at være kendt for at levere kvalitet. I&K ønsker samtidig at synliggøre tilgangen og metoden, så det bliver tilgængeligt for andre, både internt i Randers Ungdomsskole og for andre interesserede. Beskrivelsen fungerer både som struktur og systematik for konstruktive dialoger mellem I&K og samarbejdspartnere.

Kurser og kompetenceudvikling

Center for Innovation og kompetence er under ombygning på grund af ændringer af strukturen, derfor er der ingen indhold i denne sektion. Indhold kommer snarest.

Værktøjer og redskaber

Center for Innovation og kompetence er under ombygning på grund af ændringer af strukturen, derfor er der ingen indhold i denne sektion. Indhold kommer snarest.

Bog om ungeinvolvering

Dæk op til mirakler

Brochurer, citater og gode ord

Center for Innovation og kompetence er under ombygning på grund af ændringer af strukturen, derfor er der ingen indhold i denne sektion. Indhold kommer snarest.